הענקת דרגות מנחי פק"ל

dargot

כחלק מהטמעתה של תוכנית פק"ל בתהליכי בניין הכח בעולם המילואים בצה"ל, הוענקו דרגות קצונה אקדמאיות לכל מנחי פק"ל המווים את הלב הפועל של התוכנית. ההכרה במקצוע והענקת הדרגות מהווה עוגן משמעותי נוסף סהיותה של התוכנית נדבך משמעותי ומרכזי אשר יש ביכולותו להשפיע על לכידות המסגרת, על חוסנה ומוכנותה לבצע את משימותיה בשגרה ובחירום.