שלב 4

תוכנית עבודה

תוכנית עבודה היא כלי המאפשר לנו לצעוד אל עבר מימוש המטרות שלנו. באמצעות חשיבה מקדימה תוכלו לייצר תוכנית שנתית המביאה לידי ביטוי פעילויות שיש בהן להגביר את הלכידות הפלוגתית על פי העקרונות לבינוי קהילה אשר נסקרו  בפרקים הקודמים. תוכנית עבודה מיצרת צפיות עבור הגורמים שאמורים לקחת בה חלק, בהירות וסדר  וכן יכולת להיערך מראש לקראת הפעילויות ועל ידי כך לאפשר רתימת שותפים בהתאם. 

התוכנית יכולה להיות עשירה ומגוונת כתלות ביכולת של הצוות לתכנן ולממש ובהתאמה לצרכים ולזמינות כח האדם. יחד עם זאת, אנו ממליצים כי כל תוכנית תכלול התייחסו לחמישה מרכיבים מרכזיים כבסיס לתכנון, כפי שיובא בהמשך.

שלבים בבניית התוכנית

  1. אימונים / קווים מתוכננים
  2. מועדי קליטת חיילים חדשים
  3. מועדי שחרור חיילים
  4. החלפות מפקדים
  5. ימי זכרון / אזכרות רלוואנטיים לפלוגה
  6. אירועים שהם כבר מסורת של הפלוגה

1. חגי ומועדי ישראל
2. מועדים אקדמיים, חופשות ובחינות
3. מועדים העשויים להיות רלוונטיים לפעילות מלכדת כגון יום הסטודנט, מרוץ הר לעמק, חודש הוקרה למערך המילואים וכיוצ'.

עוגנים לתוכנית

מתוך ניסיון שנצבר בפעילויות אשר בוצעו במסגרות השונות מצאנו כי יש מספר נושאים שהטיפול בהם הוא בעל פוטנציאל השפעה גבוה, על כן מומלץ להתחיל את התוכנית בהצבתם כעוגנים ולאחר מכן להוסיף אירועים ולעבות אותה בהתאם למגבלות ולהמלצות המפורטות בהמשך.

עוגן ראשון: קליטת חיילים חדשים

תהליך קליטת חייל מילואים למסגרת מהווה את שער הכניסה שלו לעולם חדש, מפקדים חדשים, התנהלות חדשה וחברים חדשים. תהליך הקליטה הינו אירוע מכונן בתפיסת החייל את המסגרת וכן בתפיסת המסגרת את עצמה. קליטה נכונה של חיילים, הנותנת להם יחס אישי, מנכיחה אותם, קשובה לצרכים שלהם, מכניסה אותם באופן הדרגתי ומכבד למסגרת, מלווה אותם בהליכים הבירוקרטיים ובכלל, תבטיח מחויבות גבוהה יותר למסגרת וכן תגביר את תחושת המשמעות והזהות של יתר החיילים המצויים כבר באותה המסגרת. תהליך קליטה נכון יצור שלם שראשיתו ביצירת קשר טלפוני עם קבלת השמות, שיח מותאם וקשוב, מפגש פיזי, ליווי ועוד. תהליך נכון יניב רווח כפול מאחר שחייל שנקלט באופן מיטבי לפלוגה יפעל על פי הסטנדרטים שיצרתם בהמשך, הן בהיבט הקליטה של הבאים אחריו  והן בהיבט הערכים בהם אנחנו מתייחסים לאנשינו.

אז סמנו לכם על הגרף את:

עוגן שני: שחרור ופרידה מחיילים:

סיום שירות מילואים הינו אירוע משמעותי בחייו של המשרת המסיים אבל גם בחייה של פלוגה מלוכדת, לפיכך, תהליך הפרידה מהווה הזדמנות משמעותית לחזק זהות, ערכים ונורמות פלוגתיים ולהגביר את תחושת השייכות והמשמעות של כל חייל בפלוגה. מופע פרידה מהווה פלטפורמה נהדרת להעלאת זכרונות, ייצור היסטוריה משותפת, ציון מודלים להשראה ודמויות מיתולוגיות וחיזוק "הסיפור שלנו". באמצעות תהליך פרידה משמעותי אנו נותנים ביטוי ממשי למילים גדולת כמו רעות והוקרה למציאות החיים של הפלוגה. כך אנו בונים מסורת יחידתית ונוצר הקשר הייחודי בין הדורות השונים בפלוגה.
אירוע הפרידה יכול להתקיים כחלק משגרת המפגשים הצבאיים (כיחידה באימון/הכנה לתעסוקה/תעסוקה מבצעית) או כאירוע שמתקיים באזרחות.

עוגן שלישי: אירוע התנדבות / אירוע למען מטרה נעלה

באמצעות פעולה למען מטרה נעלה אנו יכולים להעצים את תחושת המשמעות של היחיד ושל המסגרת ובכך להגביר את המוטיבציה להשתתפות, את המחוייבות ואת הרצון לפעול בשותפות. היכולת לעשות למען האחר מאפשרת למבצע להבחין בעוצמותיו כאשר יש בידיו להשפיע לטובה על המציאות. ההבנה שאנחנו חלק מדבר מה גדול יותר נותנת משמעות ותוקף להיותנו. בנוסף, באמצעות פעולה למען מטרה נעלה אנו מחזקים ערכים שתואמים את התפיסות שלנו כמסגרת ובכך מחזקים זהות. הסופר צ'ארלס דיקנס כתב כי "איש בעולם אינו חסר תועלת אם הוא מסיר מעט ממשאו של אחר" ואולי בדיוק בשל כך פעילות המשלבת עשייה למען האחר ללא תמורה,טומנת בחובה פוטנציאל לצמיחה אישית ויחידתית ועל כן שילובה בתוכנית השנתית יתרום להשגת המטרה של הגברת הלכידות.

אפשרויות ההתנדבות כמסגרת רבות ומגוונות, את חלקן תוכלו למצוא בקישור הבא. כמו כן, בגלריה שלנו תוכלו לצפות בפעולות התנדבות שביצעו יחידות נוספות.

עוגן רביעי: ערב פלוגה

ערב פלוגה מהווה ערב שיא שבו אנו נפגשים בהרכב מלא ויכולים לבצע פעולות משמעותיות להגברת הלכידות הפלוגתית. ערב פלוגה יכול להתקיים במסגרת מפגש מתוכנן על הגרף כגון אימון או כמפגש ייעודי נוסף למפגשי אימון / תעסוקה / קו . כעוגן, ערב הפלוגה יבוסס על מפגש קיים אולם תוכלו להוסיף ערבים נוספים בהתאם לרצונות לצרכים ולמגבלות. עב הפלוגה הוא ערב שבו אנו מסכימים לפנות זמן לעצמנו כמסגרת ולעסוק בפעילויות המגבירות את ההכירות, מעמיקות את הקשרים ומחזקות את הזהות. בערב מהסוג הזה נוכל לקיים משחקי היכרות, לייצר שיח קבוצתי / צוותי, להוסיף תוכן המחזק זהות, לקלוט חיילים חדשים, להיפרד ממסיימי שירות וכיוצ'. הקפידו לתכנן את המופע הצבאי המתוכנן באופן המותיר זמן לקיום ערב הפלוגה. זיכרו כי משך הזמן שתקצו משמעותי פחות מהתוכן שתיצקו לערב זה לכן הקפידו שלא לוותר על שילובו. לעיתים ערב שתוכנן נכון עשוי להיות בעל השפעה מיטיבה משמעותית גדולה יותר מהעשרת תכנים מקצועיים הנוגעים למקצוע הבצאי. דוגמאות לפעילויות אשר ניתן לבצע בערב פלוגה תוכלו למצוא בקישור הבא.

עוגן חמישי: מפגשים מתוכננים על הגרף

עכשיו כשאתם בתוך עולם הלכידות, לא תוכלו יותר לקיים מפגש שאין בו פעילות המגבירה לכידות. לכן, סמנו את האירועים בהם קיים מפגש מתוכנן של הפלוגה כגון חד יומי/אימון/קו וכיוצ' ובידקו כיצד תוכלו לשלב בהם פעילויות להגברת הלכידות. לשם כך תוכלו להיעזר בבנק הפעילויות המופיע בקישור הבא. כמו כן, כמו בכל פעילות, אל תשכחו לחזור למיפוי הנכסים שביצעתם ולבחון האם ניתן לשלב בפעילות נכסים שלנו. כך למשל, אם יש לנו בפלוגה חייל שבאזרחות הוא מפעיל O.D.T נוכל לחבר אותו לביצוע פעילות באופן שיעצים אותו ואת המסגרת.

 

נוספים

כעת, משהצבתם את חמשת העוגנים איתם יוצאים לדרך, תוכלו לעבות אותה עם פעילויות נוספות להגברת הלכידות בהתאם לרצון, ליכולת, למגבלות וכיוצ'. לשם כך, היעזרו בפלטפורמות הבאות:

המיפוי הפלוגתי:
עוגנים לתוכנית

מתוך ניסיון שנצבר בפלוגות השונות יש מספר אירועים שהטיפול בהם הוא בעל פוטנציאל השפעה גבוה, על כן מומלץ להתחיל את התוכנית בעוגנים האמורים ולאחר מכן לעבות את התוכנית בהתאם לדגשים הבאים:

1. שמירת איזונים:

2. גיוון הפעולות:

3. אישי – ימי הולדת, לידה, וכו

1/2 יום מאמן הכושר האישי – אם יש אחד כזה בפלוגה ובא לו להעביר אימון בזום באחד הבקרים , לשלוח סרטון טיפים או אפשר אתגר ספורטיבי למשל שמישהו מצלם את עצמו עם 25 שכיבות שמיכה ואומר אני מאתגר את….( שם של מישהו מהפלוגה) ואז הוא צריך צריך לצלם ולאתגר מישהו אחר) 

5/2 – יום המשפחה– אפשר מלהכין ברכה, דרך סרטון שבו הילדים מברכים את הפלוגה, או תמונות של ילד או ילדה שהכי דומים לאבא שלהם ולעשות חידון לנחש של מי הילד ועד כמובן טיול משפחות, פיקניק משפחות, בלי הפקה גדולה מדי, קובעים באיזו נקודה, כל אחד מביא משהו ואפשר להכין איזו הפעלה לחבר'ה , גם זה לא תמיד חייב.

11/2 – יום הכייף להיות רווקים – ערב רווקים בבית של מישהו, בירות על האש וכו, או לקבוע באיזה פאב או שכל אחד נשוי מכין לרווק אחד מעין כרטיס שידוכים ורושם תכונות שלו וכו.

 1/3 – יום המחמאות– אפשר להעביר קובץ משותף עם שמות של אנשים מהפלוגה שכל אחד מוסיף עליו מילה טובה לפי השמות, אפשר גם על פאדלט משותף. אךשר.לשלוח מילים אובות מאנשי הפלוגה לדמות מן העבר, למישהו מגורמי הקישור, לדמות מיתולוגית או כל גורם שנראה לכם רלוואנטי

8/3 – יום האישה – אולי יש אחת מבנות הזוג שיכולה להעביר זום בנושא מסויים לכל בנות הזוג של הפלוגה

27/3 – יום הקולנוע – אם יש סרט אפילו תעודי שקשור לאחת מהמלחמות שיש לפלוגה נגיעה אליהן, איזה מורק, אולי סרט תעודי שעשו על אחד מאנשיכם ושווה צפייה,  אפשר חידונים של סרטי בורקס ישראליים שמשמיעים חלקי מוסיקה מהסרט או משפטים שיש להשלים או חיקויים ואפשר פשוט לקבוע וללכת לסרט ביחד.

2/4 – יום המעשים הטובים – אירוע התנדבות משותף.

7/4 – יום הבריאות העולמי – ראיתי שיש כל מיני אנשים מתחום הרפואה והטיפול אולי אפשר הרצאה או דף עם טיפים שלהם או סרטון שתשלחו בקבוצה. 

27/4 – יום מספרי הסיפורים – אולי יש לכם מישהו שיש לו סיפור מיוחד שהייתם רוצים לתת לו מקום לספר אותו

4/5 – יום הכבאים – אם יש לכם כאלו. או אם בא לכם באותו יום לפקוד את כל תחנות הכיבוי באיזור מגוריכם עם עוגה וברכה.

14/5 – יום ריקוד הציפורים– אם בא לכם לעשות צחוקים ולהרכיב סרטון מחבריכם שרוקדים חלקים מהשיר

18/5 – יום המוזיאונים – סיור משותף במוזיאון, רצוי עם תוכן שניתן לקשור לזהות הפלוגתית או לקשר לערכים או לייצר פעילות מחברת

21/5 – יום השונות התרבותית – שוב אולי יש מישהו מהפלוגה שהיינו רוצים לתת מקום לסיפור שלו למשל מישהו מהדת האחמדית, דרוזים, צרקסים, בדואים וכו. ועד כמובן אירוח אצל מישהו כזה בפלוגה וחשיפה לתרבותו ואורח חייו.

26/5 – יום הולדת לצהל – אולי איזו מחווה למול המקבילים הסדירים שלכם? שתפ עם יחידה סדירה.

28/5 יום ההמבורגר – אוכל זה תמיד תרוץ טוב למפגש, אם יש מסעדן בפלוגה שגם מוכר כאלו, בכלל חגיגה.

5/6 – יום איכות סביבה – פעילות משותפת של נקיון חופים עם איזו פעילות ספורט למשל. הרצאה בנושא אם יש מישהו רלוואנטי בפלוגה וכו.

15/6 – יום צילומי טבע – תערוכה/תחרות צילומי טבע שכל אחד צילם באיזור מגוריו, חידון תמונות טבע ממקומות שקשורים לפלוגה ( עין זיתים, צאלים וכו)

18/6 – יום הפיקניק – בלי הרבה הפקות – פיקניק משותף

21/6 – יום הסלפי – אם אתם בקטע של לצחוק – תמונות מצחיקות של חיילי הפלוגה בסלפי וסרטון או קולאז.

21/6 – יום המוסיקה – אולי לשלוח שיר שקשור להואי הפלוגה עם תמונות מאימונים וכו ברקע. 

אולי להכין פלייליסט משירים שהחיילים בחרו.

השלב הקודם:

מעבר מהון לנכס