שלב 1

רתימת צוות

תפיסת הלכידות מבוססת על אנשים ושותפויות ומביאה לידי ביטוי את הפתגם האפריקאי: " אם רוצים להגיע מהר הולכים לבד, אם רוצים להגיע רחוק הולכים יחד" . מוביל טוב ככל שיהיה אינו משרת תהליכי לכידות אם הוא פועל בגפו ולכן יהיה עלינו לבחון בכל שלבי העשייה כיצד נוכל להרחיב את מעגל השותפים ועל ידי כך לעודד לקיחת אחריות, להעצים תחושת שותפות, משמעות, גאווה, שייכות ולכידות.

תהליך פיתוח היחידה כקהילה כולל מספר אבני דרך. ראשית נקים ליצור צוות מובילים קהילתיים מהחיילי היחידה. צוות זה יתכנן ויוביל את התהליך לצד מפקד היחידה. בהמשך נאפיין ונמפה את היחידה ואת צרכיה ועל בסיס האיפיון נתכנן את תכנית העבודה המתאימה ליחידה. 

צוות מובילים:

כללי: על מנת להתחיל להניע תהליכי לכידות בפלוגה עלינו להקים צוות מובילים. הצוות יורכב משישה חיילים או יותר שיהיו נכונים להוביל את תהליכי התכנון למימוש תוכנית לכידות בפלוגה ולהיות סוכני השינוי במרחב. אין הכוונה כי צוות המובילים יהא הגוף המבצע של כלל הפעילויות שכן כפי שהזכרנו קודם, ככל שהפעילות תתקדם יהא עלינו לבחון אופנים להרחבת מעגל השותפים לתכנון ולביצוע. צוות המובילים יהא גלגל השיניים הראשון בתמסורת הנרקמת ותפקידו יהא להניע את גלגלי המערכת ולהוות את הגוף המחולל שנועץ את המסמרות הראשיים סביבם ישורטטו המעגלים הרחבים ואופן הימשכותם. 

אופן הקמת הצוות:

דגשים למפקד: קיימת חשיבות רבה ליצירת מרחב פעולה בטוח, מאפשר ומעודד בו חברי הצוות ירגישו שיש להם מקום לבוא לידי ביטוי, ליצור, להשפיע ולהרגיש משמעותיים, לפיכך מומלץ להוריד מרמת המשימתיות המלווה אותנו כמפקדים, לאפשר לאנשים לפעול במקום להפעיל אותם, להשאיר מקום לשאלות במקום להחזיק בכל התשובות, לאפשר התנדבות ולא למהר לחלק אחריות. אפשר למלא כלי רק כשהוא מרוקן.

דגשים לביצוע ראיון עם מועמד לצוות מובילים פלוגתי

מוביל המובילים

מתוך קבוצת המובילים יש לאתר מוביל שיוביל את הצוות. מומלץ בחום שהמוביל לא יהיה מפקד בפלוגה אלא אחד מהחיילים וזאת על מנת לממש את התפיסה שפק"ל היא בראש ובראשונה של החיילים ולמען החיילים. המוביל יהיה אמון על בחינת הפעילות בפועל אל מול התכנון, חלוקת משימות ותיווך הפעילות למפקד הפלוגה.

עקרונות מנחים להובלת צוות מובילים פלוגתי

קיימת חשיבות רבה ליצירת מרחב פעולה בטוח, מאפשר ומעודד בו חברי הצוות ירגישו שיש להם מקום לבוא לידי ביטוי, ליצור, להשפיע ולהרגיש משמעותיים. לפיכך מומלץ להוריד מרמת המשימתיות המלווה ולאפשר לאנשים לפעול במקום להפעיל אותם, להשאיר מקום לשאלות במקום להחזיק בכל התשובות, לאפשר התנדבות ולא למהר לחלק אחריות. כמו כן חשוב שהמובילים יחושו בנוח למתוח ביקורת ולהעלות קשיים, כך שהמרחב הבטוח יוכל להוות עבורם מרחב לשיח והתלבטות

השלב הבא:

זהות הפלוגה