פק"ל לחירום

יחידת המילואים מתכוננת מיום הקמתה לימי החירום, לרגע שלשמה היא הוקמה. כל מאמצי היחידה מופנים לעמידה במשימות האופרטיביות, במוכנות גבוה לביצוע המשימות במינימום זמן ובעמידה מקסימאלית ביעדים. באופן טבעי ברגעים אלו הקשב של מפקדי הפלוגה וחייליה לא מופנה לממד החברתי, למשפחות ולבני/בנות הזוג שבעורף. הקשר עימם, החיבור בין המשפחות ומתן המענה בזמן אמת יסייע רבות ליכולת של חיילי הפלוגה להתמקד במשימותיהם בזמני החירום.

חשוב לצוות צוות ייעודי שיעסוק בקשר עם העורף במהלך ימי החירום. הצוות יעסוק בנושאים הבאים:

העברת מידע (בהתאם להגבלות ביטחון מידע) למשפחות
ביקור פצועים הן בבתי החולים והן לאחר ששוחררו לביתם

יש לשים לב גם לחיילים הסובלים מתעוקת קרב,  שאינם מוגדרים בשלבים הראשונים כשאר הפצועים אך הם יוצאים מהמצבה הפעילה של הפלוגה. לעיתים פצועים אלו נשכחים משום שפציעתם אינה נראת לעין, יש צורך לשמור עימם על קשר ולהוות עבורם מרחב בטוח לשיתוף. לעיתים הקצאת משימות בתחום הלכידות לנפגעים אלו יכולה לסייע להם להתמודד עם המשבר אותו הם חווים.

ביקור בלוויות/שבעה

מרבית חיילי וקציני הפלוגה נמצאים בפעילות מבצעית. לכן בלוויה ובמהלך השבעה הנוכחות של נציגים מהפלוגה עצמה היא נמוכה. חשוב לחלק תפקידים בין חיילי הפלוגה בהווה ובעבר (חיילים שהשתחררו משירות פעיל בפלוגה)  ולוודא שנמצאים עם המשפחות לאורך זמן. כמו כן שניתן מענה לצרכים השונים העולים מהשטח וזאת מעבר למעטפת הניתנת על ידי קצינת הנפגעים היחידתית.

הכנת צ'ופרים בשטחי הריענון

להקפיד על מטענים לטלפונים, שליחת תמונות והעברת מסרונים בין החיילים למשפחות. מתן אפשרות להעברת מידע בין העורף לחזית וכן עדכונים לגבי חיילי הפלוגה שאינם מהווים חלק מהכוח המבצעי של הפלוגה. 

חזקים בחזית