שלב 3

מעבר מהון לנכס

האיפיון הקהילתי מעביר אותנו ממילים גדולות למציאות החיים האזרחית בה נתונים חיילי הפלוגה ברוב המוחלט של זמנם. באמצעותו נוכל להרחיב את נקודת המבט שלנו על חיילי הפלוגה כאזרחים בעלי תחומי עניין, כבני זוג, במנהלי קריירה וכבני משפחה. קיומו של המיפוי בו משתתפים כלל חיילי הפלוגה (120%) מהווה אמירה שמחלחלת לחיילים ולמפקדים ומראה על שינוי בקו המגמה. המסר העולה מהמיפוי הוא ברור, אנו רואים אתכם בצורה רחבה המעריכה את מגוון היכולות, הקישורים והמחויבות שיש בחייכם. אינכם רק חיילים עם מספר אישי ותפקיד צבאי אלא הצבא מהווה רכיב אחד בתוך מכלול רכיבי הזהות שלכם, ואנו רוצים להכיר אותם ולסייע לכם להעצים אותם באמצעות פלוגת המילואים בה  אתם משרתים.

ככל שתחזיקו יותר פרטים אודות הנכסים הפנימיים של הפלוגה כך  תוכלו לייצר תוכנית מותאמת הממקסמת את הפוטנציאל הקהילתי הטמון בה.  זיהוי ואיתור הנכסים הם  הבסיס ליצירת רשת של קשרים המבנה זהות ושייכות בקרב חיילי היחידה.  

סוגי הנכסים בפלוגה מתחלקים ל:

אופן ביצוע המיפוי

הדרך הפשוטה לבצע את המיפוי היא באמצעות שאלון שתוכלו להעביר בין חיילי הפלוגה. במידה ומתקיים מפגש קרוב תוכלו להסביר בשיחה בפורום פלוגתי אודות המהלך והצורך במיפוי ומיד לאחר מכן להעביר את הקישור למילוי.

במידה ולא מתוכנן מפגש קרוב, תוכלו לשלוח את השאלון בהודעת וואטס אפ בליווי דברי הסבר.

רצוי לעקוב אחר התקדמות מילוי השאלונים ולחשוב על דרכים לעידוד המענה.

על מנת להחזיק בסיס נתונים רחב ככל שניתן נשאף למילוי של השאלון על ידי כמה שיותר חיילים מהפלוגה. בשלב הראשון- 85% לפחות מכלל מצבת הפלוגה (120%). בשלב השני נשאף שימלאו את המיפוי גם בוגרי הפלוגה ובכך נרחיב את עגלי השייכות לחיילים בהווה ובעבר.

קישור לשאלון לדוגמאGOOGLE FORMS  

היו יצירתיים באשר לאופן שבו ניתן להעלות את אחוז המענה לשאלונים. השתמשו בהומור, בדמויות מוכרות מהפלוגה, בסרטונים רלונטים ובסופו של דבר, בשיחות אישיות

דוגמא לתמריץ:

הנתונים שנקבל בשאלון ישמשו אותנו בפרק תוכנית העבודה, באמצעותם נוכל להשתמש באנשינו, בתשתיות העומדות לרשותם, בידע שלהם ועוד כדי ליצור חיבורים, להגביר משמעות ולהגביר את תחושת הקהילתיות

השלב הקודם:

זהות הפלוגה

השלב הבא:

תוכנית עבודה