שלב 2

זהות הפלוגה

הזהות היא הנראטיב של הפלוגה ומורכבת מערכים, סמלים, דמויות, מורשת, סיפורי מורשת בשיגרה ובחירום קרבות ועוד. היא כוללת את מערך המאפיינים הערכיים והפרקטיים  של הפלוגה הנתפסים כמרכזיים, ייחודיים ויציבים על ידי  חיילי הפלוגה החיילים בפלוגה.

תחושת זהות חזקה יוצרת מאפשרת מצפן המכווין את התרבות בפלוגה, משפיע על תפקוד והתנהלות החיילים בשיגרה ובחירום. ותתי המערכות, מעצים את תחושת המשמעות ומייצר מחויבות, נאמנות והשתייכות.

ככל שהזהות הפלוגתית תהיה מובחנת נוכל לחזק מרכיבים בה אשר יעצימו  את תחושת הגאווה והשייכות וייצרו ערך משמעותי נוסף לכל עשייה.

תהליך בירור הזהות

הזהות היא הנראטיב של הפלוגה ומורכבת מערכים, סמלים, דמויות, מורשת, סיפורי מורשת בשיגרה ובחירום קרבות ועוד. היא כוללת את מערך המאפיינים הערכיים והפרקטיים  של הפלוגה הנתפסים כמרכזיים, ייחודיים ויציבים על ידי  חיילי הפלוגה החיילים בפלוגה.

תחושת זהות חזקה יוצרת מאפשרת מצפן המכווין את התרבות בפלוגה, משפיע על תפקוד והתנהלות החיילים בשיגרה ובחירום. ותתי המערכות, מעצים את תחושת המשמעות ומייצר מחויבות, נאמנות והשתייכות.

ככל שהזהות הפלוגתית תהיה מובחנת נוכל לחזק מרכיבים בה אשר יעצימו  את תחושת הגאווה והשייכות וייצרו ערך משמעותי נוסף לכל עשייה.

תהליך בירור הזהות הוא תהליך הנבנה תוך התבוננות, חקירה פנימית ושיח בין החיילים, המפקדים ובעלי ממשקים חיצוניים לפלוגה.

במסגרת השיח ננסה לאבחן את המאפיינים המרכזיים של הפלוגה המרכיבים יחדיו את הזהות השלמה. השיח יכול להתקיים פנימיה, במשותף עם אנשי הפלוגה וכן החוצה על מנת לבחון כיצד הפלוגה נתפסת על ידי מתבוננים מהצד.

שיח פנימי

שיח פנימי ניתן לבצע בפורומים של חיילים / מפקדים / קבוצות מיקוד, באופן פיזי/ שיחה טלפונית או מפגש זום, כפי שהדבר מתאפשר.

במהלך השיח נעלה שאלות ובאמצעות הניסיון לענות עליהן ננסה לאבחן מאפיינים מרכזיים של הזהות הפלוגתית.

 במסגרת השיח הפנימי ניתן להתייחס לשלושת המרכזים הבאים, כמכווינים את המיקוד:

"מותג": מה הן האיכויות המרכזיות של הפלוגה? מה מייחד אותה? מדוע כדאי להגיע דווקא לפלוגה שלנו ולא לפלוגה אחרת?

ייעוד וחזון: מה מהות קיום הפלוגה ? למה אנחנו קיימים? מה השליחות שלנו? מה מטרותינו? היכן נרצה להיות בעוד 3 שנים?

תרבות ארגונית:  איך אנחנו מבצעים דברים בפלוגה?

פרקטיקות ותרגילים באמצעותם ניתן לדבר את הנושאים האמורים:

אורח בפלוגה – נסו לדמיין ביקור של אדם בפלוגתכם. הקדישו זמן לתאר את המקומות אליהם הייתם לוקחים אותו, מה הייתם מראים לו, עם אילו דמויות הייתם מפגישים אותו? ( גיבורים מקומיים,דמויות מיתולוגיות) אילו סיפורים הייתם מספרים לו על הפלוגה?על המורשת? הייעוד, התפקיד, הווי פלוגתי, תהליכים ואופני התנהלות, מסורות וטקסים.

שאלות ממוקדות – הפנו לקבוצה 3 שאלות שיסייעו בידיכם למקד מאפייני זהות:

מה קיבלתם כשהגעתם לפלוגה והייתם רוצים להמשיך ולהעביר הלאה?

 מה קיבלתם כשהגעתם לפלוגה ולא הייתם רוצים להמשיך ולהעביר הלאה?

 מה לא קיבלתם כשהגעתם לפלוגה והייתם רוצים לקבל?

תעודת זהות פלוגתית – הניחו לוח שעם גדול/לוח שעם/לוח מחיק, בהתאמה הניחו בצידו גזרי עיתון ודבק/ טושים מחיקים/ ניירות ונעצים. בראש הלוח רישמו הפלוגה שלי ועל למנת לפתוח את השיח תלו כבר 2 דוגמאות למשל גזרו תמונה של שרירן מעיתון וכתבו ליד "הפלוגה שלי חזקה ויכולה לכל אתגר". אפשרו לכל החיילים למלא את הלוח עד שתתקבל תעודת הזהות הפלוגתית.

שיח חיצוני:

פרקטיקות

שימוש במרכיבי זהות: בגמר האבחון ויצירת הזהות תדרשו כל העת לבחון את האופנים בהם תוכלו לתת למרכיבים מתוך הזהות אותם תרצו לחזק ולטפח,  ביטוי בהתנהלות ובפעילות שתייצרו במסגרת יצירת הלכידות הקהילתית. התייחסויות לערכים לחיזוק או ערכים שלא היינו רוצים לשמר. יציקת תוכן נוסף לזהות.

תוכל לעשות זאת על ידי חזרה והדגשת ערכים המזוהים עם הפלוגה בשיחות פתיחה, בתדריכים או תחקירים, בחירת סלוגן המבטא את הזהות, חיבור אירוע קונקרטי לאירוע היסטורי של הפלוגה, איזכור דמויות מיתולוגיות חיוביות או שילובן בפעילות, שימוש לפעילות במיקום גאוגרפי בעל זיקה רגשית או היסטורית לפלוגה ( מקום מפגש, מקום של קרב, אנדרטה וכיוצ' ), יצירת תשורות מזוהות בסמלים או סיפורים וכו'.

הזהות תתממש כאשר ההשתייכות לפלוגה תהפוך לחלק מההגדרה העצמית של החיילים בה.

השלב הקודם:

רתימת צוות