התנדבות פלוגתית

העשייה יחד למען האחר או למען מטרה משותפת יוצרת ערך מוסף ומביאה את המפגש ויצירת הקשר לעומקים נוספים.

רעיונות להתנדבויות פלוגתיות

התנדבות עם מכינת אחת משלנו

ניקוי חופים