אימון מפקדים / הכנת סגל

אימון מפקדים/ הכנת סגל

לפני כל מופע פלוגתי/גדודי מתקיימים אימוני מפקדים, על פי רוב מועברים בהם תכנים מקצועיים. אנו מציעים לשלב באירועים אלו לפחות יחידה אחת העוסקת בלכידות המסגרת. חשוב שהסגל הפיקודי יחוש ויתנסה בממד הקהילתי, חיזוק הסגל כקבוצת איכות מובילה יוסיף לנדבך המשמעות, השייכות והגאווה שלהם ויאפשר הטמעת ושינוי השיח בפלוגה. לפיכך הקצו זמן לפעילויות המחזקות את הזהות, מעמיקות את הקשרים ומאפשרות לאנשי הסגל להיות מעורבים, שותפים ומשמעותיים.

הפעילות מהווה  הזדמנות לשיח על העולם האזרחי ממנו מגיעים המפקדים ברמה האישית. תוך הסתכלות מה קרה להם במסגרת הזמן שלא נפגשו.

מלבד זאת היחידה מהווה הזדמנות לעסוק בשינויים החברתיים שהתקיימו בפלוגה לאורך התקופה. העולם ממנו מגיעים החיילים (התמודדות עם משבר הקורונה, משברים אישיים), על הזדמנויות חדשות הנפתחות (הגעה של מחזור חדש, שיחרור של וותיקים). לביצוע היחידה תוכלו להשתמש באחד מהפעילויות המוצעות תחת מאגר הכלים והרעיונות באתר זה.

"ממני תראו וכן תעשו" - לפתוח את מפגשי הסגל בשיח אישי

הסגל הפיקודי נמצא תחת עומס רב לפני ובמהלך האימון, אך אם ברצוננו לחולל שינוי בתרבות הארגונית ולהטמיע את השיח הקהילתי, עלינו לתת לו מקום ונוכחות בישיבת הסגל. חשוב שהמ"פ ייתן מקום בישיבה לשיח אישי וזאת באמצעות העלאה של שאלות אישיות הנותנות מקום לרב ממדיות של הקשרים הנוצרים בפלוגה. 

שאלות שניתן להעלות בשיחה